Γιατί οι εταιρείες που αγωνίζονται προωθούν τις γυναίκες: ο γυάλινος γκρεμός, εξηγείται

Όταν οι γυναίκες φτάνουν στις ανώτερες βαθμίδες της εξουσίας, τοποθετούνται σε επισφαλείς θέσεις, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να πέσουν.