Τι συμβαίνει με το TikTok, την Κίνα και την κυβέρνηση των ΗΠΑ;

Οι δεσμοί της μητρικής εταιρείας του TikTok ByteDance με την Κίνα ωθούν τους πολιτικούς των ΗΠΑ να ξεκινήσουν έρευνα εθνικής ασφάλειας.